SON DAKİKA

Edirne Güncel Gazetesi

KENT KONSEYİNDEN YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ ÇALIŞMASI..

Kentlilerin taleplerini, çözüm önerilerini ’Seçmen Bildirisi’ne katabilmenin yollarını açmaya çalışacağız.

KENT KONSEYİNDEN YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ ÇALIŞMASI..
Bu haber 07 Kasım 2018 - 15:10 'de eklendi ve 304 kez görüntülendi.

Edirne Kent Konseyi önderliğinde kentin örgütlerinden ve gönüllülerinden oluşturduğumuz Yerel
Yönetim Çalışma Grubu olarak 2009 ve 2014 seçimleri öncesinde Seçmen Bildirgeleri hazırladık.
Adaylar bu bildirgeden yararlandı ve mutlu olduk. Sonrasında neleri yaptıklarını da bizler dönem süreci
içinde izlemeye çalıştık.
Yürütme Kurulumuz ve Danışma Kurulumuz ile yaptığımız toplantılarda 2019 yerel seçimleri öncesinde
de bu çalışmayı yapma kararı almış bulunmaktayız. Ancak bu çalışma sadece bizlerin değil geçmiş
yıllarda olduğu gibi kentlilerin katılması ile olacak bir çalışmadır. Bu nedenle öncelikle belirtmemiz
gerekiyor ki nasıl bir kentte yaşamak istediğimiz konusundaki sözümüzü söylemek üzere, bir araya
gelişlerin yanı sıra anketler yoluyla yapılacak çalışmalara da katkı koymaya, mahalle çalışmaları yapmak
üzere bir dizi etkinlikte bir araya gelmeye herkesi davet ediyoruz.
Bizler bu çalışmaya en fazla kişiyi katabilmek için; muhtarlarımız öncülüğünde mahallelilerle, Sivil
Toplum Örgütleriyle, Meslek Odalarıyla, Sendikalarla ve Çalışma Gruplarımızla toplantılar yapacağız.
Bu çalışma sürecinde ben de varım diyerek katkı sunmak isteyen gönüllü kentlilerimizle daha etkin bir
çalışma olacağı inancındayız. Kentlilerimizin katılımını arttırmak amacıyla her perşembe günü saat
19.00-21.00 arasında Belediye Nikah Salonunda toplanacağız. Seçmen Bildirisi yanında kentin
sorunlarının da konuşulacağı bu toplantıların ilkini 8 Kasım Perşembe günü Kent Konseyi Salonumuzda
yapacağız. Ayrıca bir anket çalışması ile de herkese ulaşarak kentlilerin taleplerini, çözüm önerilerini
’Seçmen Bildirisi’ne katabilmelerinin yollarını açmaya çalışacağız.
Bu çalışmada kentlilerimizden destek beklediğimizi belirttikten sonra 2014 yılı seçimleri öncesinde
kamuoyu ile paylaşılan Seçmen Bildirgesi’ne bakarak durum değerlendirmesi yapalım.Bu
değerlendirmede 2014 yılında kazanan adayın vaatlerii sorgulamaktan çok kentlinin ortaklaştığı ve
bildirge olarak kayıt altına aldığımız taleplerin ne kadar hayata geçtiğini değerlendireceğimizi
unutmayalım.
Genel bakışımız olan; yaşanabilir kentler için; planlamanın temel araç olarak görülmesi, özelleştirme ve
rant odaklı parçacı planlama anlayışı yerine katılımcı, şeffaf, bütüncül planlama anlayışı hayata
geçirilmesi ilkemize sadık kalınmadığı ortadadır.
Altyapı;kentin içme suyu kaynağı çözülmüş olsa da dağıtımında kullanılan asbestli boruların
değiştirilmesi ve su şebekesinin yenilenip standartlara uygun bir şekilde kentliye kamusal hizmet olarak
ulaştırılması mümkün olamadığı için damacanalara, arıtma cihazlarına mahkum olmaya devam ediyoruz.
Ayrıca içme suyu kamusal hizmete dönüşemedi. Öte yandan kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı sorunu
çözülemedi. Altyapı projeleri onaylanmasına rağmen,İller Bankasıyla oluşan sorun yüzünden sistemin
yenilenmesine başlanamadı. Diğer yandan katı atık tesisi açıldı ama atıkların yerinde ayrıştırılması
aşamasına geçilmesi konusunda belirsizlikler sürüyor. Eski vahşi depolama yeri bir yıl içerisinde
rehabilite edilecek denmesine rağmen henüz bir çalışma sağlanamadı.
Eğitim ve Kültür; Belediyemizin kültür ve sanat etkinliklerinin devam etmesi, Kent Müzesi’nin açılmış
olması anlamlıdır. Ancak; eğitim kenti olan Edirne’mizde öğrenci evleri, Kültür Merkezleri yapılamadı,
mesleki kurslar ve sosyal tesisler yeterince arttırılamadı. Üç nehir, üç kültür ve üç ülkenin buluştuğu
kentimizde doğal ve kültürel zenginlikleri arttırıcı sivil toplumun da içinde bulunduğu Balkanları
kapsayan etkinlikler arttırılamadı.
Mahalle anlamında kentlilerin örgütlenmesi, kent sorunlarının tespiti ve çözümünde mahalle ve semtler
önemli olmasına rağmen muhtarların ve başta kent konseyi olmak üzere sivil örgütlenmelerin olduğu
örgütlenmeler yaratılamadı. Pazar günleri kurulan ve üretici ile tüketiciyi buluşturan üretici pazar iyi
olmuştur.

Engelliler; Kentimiz Bedensel Engelliler için engelsiz ve güvenli hale getirilmelidir talebimiz ne yazık ki
bu günde geçerlidir. Kentimizin ‘Engelsiz Kentler’ şartnamesine imza atması ve on yıllık süreçte
yapacaklarını belirlemesi iyi bir örnektir. Ancak yenilenme çalışması ağır işlemektedir. Bu gidişle
belirlenen süre içinde kentmiz şartları yerine getiremeyecektir.
Diğer ayrıcalıklı kesimler (Kadınlar-Çocuklar-Yaşlılar)e dair çalışmalar yapılmıştır. Kadın
merkezleri, Çocuk Parkları yapılması değerlidir. Ancak bunların yapılma süreçlerinde ilgili sivil
örgütlenmelerle ortaklaşılması, yerel dinamiklerin harekete geçirilerek sinerji yaratılması gerekmektedir.
Kentlinin Sağlığı; kentliyi koruyucu anlamda yiyecek ve içecek imalatı ve satışı yapılan yerlerin
denetlenmesi geliştirilerek ve sıklaştırılarak devam etmiştir. Ancak insanların yaşadığı alanlarda özel veya
kamu kurumları tarafından açık kablo ve yıkıntılara çare bulmakta yetersiz kalınmıştır.
Kentsel Dönüşüm; tartışılması gereken bir konudur. Geçmiş yıllarda gündeme gelen kentsel dönüşüm
programları yanlış yer ve hedef kitlesi nedeniyle anlamsız kalmıştır. Merkezi iktidarın hastaneyi kent
dışına taşınması sonucunda sağlık hizmetine ulaşım zorlaşmıştır. Bu zorluğu azaltmak amacı ile eski
hastane yerlerinde acil sağlık merkezleri açılabilmeliydi. Kent içinde kalmış sanayi tesislerinin kent dışına
taşınması ise hiç gündeme gelmemiştir.
Tarih-Turizm; alanında gelişmeler olduğu ve kente gelenlerin sayısal artışı sevindirici olup konaklamayı
da sağlayıcı proje yatırımlar yapılmasının yerel yönetimler tarafından da gündemde tutulması olumludur.
Ancak yatırımların sadece Osmanlı eserleri ile sınırlı kalıp Trak, Roma, Bizans ve Osmanlı eserlerinin
zenginliği ve kültürü ile dolu olan Edirne olarak düşünülmemesi ilginçtir. Saraçlar yaya alanının
düzenlenmesi ve boyasız, badanasız, kirli görünümlü binalar ve kentte kirlilik yaratan tabelaların bir plan
dâhilinde mevzuat içerisinde yok edilmesi de aşamasına ne yazık ki geçilememiştir.
Yeşil Alanlar Parklar Nehir Kenarları; konusu kent için vazgeçilmez bir konu idi yıllarca. Son beş
yılda kalan yeşil alanların birilerine verilmemesi doğru bir politika olmuştur. Ancak bazı kişilerin yeşil
alandaki tesislerini genişletmeleri de gözden kaçmamıştır. Mevcut yeşil alanlara yürüyüş, oturma,
dinlenme gibi faaliyetlere uygun donatılar konması ve ağaçlandırılması yapılamamıştır. Söğütlük
Ormanı’nın yerel yönetim tarafından düzenlenmesi kente katkı sağlamıştır. Bu bölgenin kent dinamikleri
ile geliştirilmesi ve engelli engelsiz tüm bireylerin kullanabileceği düzen oluşturulması talebimizdi. Öte
yandan Tavuk Ormanı’na yapılan proje bu dönemde gündeme gelmiştir. Bunun iptal edilerek tarihi ve
doğal varlıklarının korunması yerinde olacaktır.
Ulaşım; bitmeyen bir kangrendir. Birçok yerden ödül geldiği ve örnek alındığı söylenen kent içi ulaşım
sorun olmaya devam etmektedir. Yerel yönetimlerin asli görevlerinden olan ulaşım konusunda anlayış
değişikliğine gidilmesi zorunludur. Belediye kamusal ve ucuz ulaşımı sağlayamamıştır. Bisiklet ile ulaşım
için yatırım yapılmamıştır. Yapımı devam eden Kuzey ve Güney Çevre Yolarında bisiklet yolu da olacağı
sözü umut olarak devam etmektedir ve izlemekteyiz. Kent ile Üniversiteyi bağlayan Sağlık Yoluna
yapılan bisiklet yolu güzel olmuştur ve devamının da sağlanması gerekmektedir. Engelsiz kent projesine
imza atılmasına rağmen uygun düzenlemeler henüz yok denecek kadar azdır.
El Sanatlarının geliştirilmesi ve ticari kazanç elde edilmesi konusunda çalışmalar olsa da yeterli değildir.
Kadınların ürettiklerini pazarlaması için yaratılan alan düzenlemesi kadınlarla birlikte yenilenmelidir.
Talep edilen kapalı daimi ürün satış yeri, denenmiş, sonrasında yıkım yapıldığı için hala kadınların bu
gereksinimleri sürmektedir.Tarım kenti de olan kentimizde tarım ve hayvancılık dalında marka olmuş
ürünlerimizin (peynir, süpürge, ciğer, yemek, vb) tanıtımı için üreticilerle ortaklaşa çalışmalar yapılmıştır
ve devam edilmelidir.Belediyenin 5 yıllık stratejik planına konması sağlanan bütçelemede ‘’toplumsal
cinsiyet eşitliği’’planlamada yaşama geçirilememiştir.
Sokak Hayvanları;konusunda aktivistlerle birlikte belediyenin başarılı uğraşları olduğu doğrudur ancak
şikâyetler de sürmektedir. Taşradan kente bırakılan hayvanların kente bırakılmalarının engellenmesi ve
yerinde rehabilitasyonunun yapılması valilik birimleri ile birlikte yapılamamıştır.
Katılım; her ne kadar yöneticiler kenti birlikte yönetiyoruz algısını yayıyorsa da bunun yaşamda karşılığı
görünememektedir. Bu talep devam etmektedir. Denetim mekanizmaları geliştirilememiş, kente ait tüm

kararlar kentlilerle tartışılarak alınmamıştır. Belediye Meclis toplantıları öncesinde gündem web sitesinde
ekleriyle birlikte yayınlanması gibi masumane ve kolay talep bile henüz gerçekleşmemiştir
2014 yılından beri karşılanan talepler için yerel yönetime teşekkür ederken gerçekleşemeyen ve yeniden
hazırlanacak taleplerin ise 2019 seçimlerinde göreve gelecek kişiler tarafından yerine getirilmesini
bekliyoruz.

EDİRNE KENT KONSEYİ
YEREL YÖNETİM ÇALIŞMA GRUBU

06.11.2018
Ziya GÖKERKÜÇÜK

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER