SON DAKİKA

Edirne Güncel Gazetesi

KATI ATIK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ.

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” yürürlükten
kalkmıştır.

KATI ATIK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ.
Bu haber 05 Ocak 2018 - 9:55 'de eklendi ve 504 kez görüntülendi.

Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların
üretimine, ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının
yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf
edilecek miktarının azaltılmasına, bu atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan
ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, belirli bir yönetim sistemi
içinde, kaynağında ayrı biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrılmasına ve geri
dönüşümüne ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına yönelik prensip, politika
ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesi amacıyla Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 27
Aralık 2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Yönetmenliğin, 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girmesiyle, 24 Ağustos 2011 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” yürürlükten
kalkmıştır.
Yönetmelikte, tüm dünyada üzerinde hassasiyetle durulan plastik alışveriş
poşetlerinin kullanımı sonucu oluşan görsel ve çevresel kirliliğin önlenmesi ve
gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilmesi amacıyla 1 Ocak 2019’dan
itibaren plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcılara ücreti karşılığı
verilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
Düzenlemeyle, ülke genelinde 31 Aralık 2019’a kadar kişi başı yıllık plastik torba
kullanımının 90’ı, 31 Aralık 2025’e kadar ise 40’ı aşmayacak şekilde azaltılması esas
alınmıştır.
Bu kapsamda plastik torbalar, 1 Ocak 2019’dan itibaren mesafeli sözleşmeler ile
yapılan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye
ücretsiz verilmeyecek, ücretsiz temin edilmesine imkan verecek herhangi bir promosyona
veya kampanyaya da dahil edilemeyecektir. Sadece çok hafif plastik torbalar, bu
uygulamadan muaf tutulacaktır.
Plastik torbalara uygulanacak taban ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör
temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak Bakanlık
tarafından belirlenecek ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini koruyacaktır.
Bu plastik torbalar için Bakanlıkça belirlenen fiyat tarifesinin altında ücret
uygulanamayacaktır.
Söz konusu Yönetmelikte; Bakanlığın, il müdürlüklerinin, belediyelerin görev ve
yetkileri ile ambalaj üreticilerinin, tedarikçilerin, piyasaya sürenlerin, yetkilendirilmiş
kuruluşun, ambalaj atığı üreticisinin yükümlülükleri de belirlenmiştir.
Diğer taraftan, satış noktaları;
– İki yüz metrekareden büyük kapalı alana sahip olması halinde, ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla, satış noktalarında tüketicilerin
rahatlıkla görebilecekleri yerlerde, tüketicilerin bilgilendirilmesi, atıkların ayrı
toplanması ve cinslerine göre tasnifinin sağlanması için ambalaj atığı toplama noktaları
oluşturmakla,
– Ambalaj bilgi sistemi kullanıcı kodu almamış olan piyasaya süren işletmeleri tespit
ederek il müdürlüğüne bildirmekle, kullanıcı kodu almamış işletmelerin ürünlerini
satmamakla,
– Ambalaj bilgi sistemine kayıt olmakla, ürettiği, piyasaya sürdüğü ve tedarik ettiği
ambalajlara ilişkin ambalaj bilgi sistemi üzerinden bildirim yapmakla,
– Torba kullanımını en aza indirecek tedbirleri almakla ve bu konuda tüketicileri
bilgilendirmekle,
– Plastik torba kullanımının azaltılması amacıyla; 1/1/2019 tarihten itibaren plastik
torbaları ücretsiz vermemekle ve ülke genelinde plastik torba kullanımının azaltılmasına
yönelik belirlenen hedeflerin sağlanması için gerekli tedbirleri almakla,
yükümlü kılınmıştır.
Yönetmelikte, ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, geri dönüştürülmesi
ve/veya geri kazanılması amacıyla faaliyet göstermek isteyen tesisler, Çevre İzin ve
Lisans Yönetmeliği doğrultusunda geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almak
zorundadırlar. Piyasaya süren tarafından depozito/iade sistemiyle toplanan ambalajların
yeniden kullanımı faaliyeti, çevre lisansından muaf tutulmuştur.
Yönetmelik kapsamında yapılması gerekli olan beyan, bildirim, belgelendirme ile
belediyelerce hazırlanması öngörülen ambalaj atığı yönetim planlarının ise yönetmelik
paydaşlarının kullanımına açılan çevrimiçi program olan “Ambalaj Bilgi Sistemi”
üzerinden gönderilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, belediyeler, ekonomik işletmeler (ambalaj üreticileri, piyasaya sürenler ve
tedarikçiler), yetkilendirilmiş kuruluşlar, satış noktaları (toptan ve/veya perakende olarak
mal veya ürünlerin satışını yapan mağaza, market ve benzeri satış yerleri), çevre lisanslı
ambalaj atığı işleme tesisleri; ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, yeniden
kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı konularındaki rolleri, ambalajların
işaretlenmesi, yıllık geri dönüşüm/geri kazanım hedefleri ile gerçekleşme oranları
konularında tüketicileri ve kamuoyunu bilgilendirmekle, ambalaj atıklarının yönetimine
ilişkin eğitim çalışmaları yürütmekle, ambalaj ve ambalaj atığı yönetimine ilişkin
duyarlılığı geliştirmek üzere sosyal sorumluluk projeleri yapmakla veya bu amaçla
yapılan çalışmalara katılmakla yükümlü kılınmışlardır.
Diğer taraftan, 2017 yılına ait belgelendirme yükümlülüğü ile ilgili işlemler,
31/03/2018 tarihine kadar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. Bu
Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki yıllara ait belgelendirme yükümlülüğü ile ilgili
işlemler, Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda yürütülecektir.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER