SON DAKİKA

Edirne Güncel Gazetesi

TECAVÜZE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE HADIMLAŞTIRMA CEZASI

KANUN TEKLİFİ İYİ PARTİ’Lİ NURİ OKUTAN’DAN GELDİ:

TECAVÜZE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE HADIMLAŞTIRMA CEZASI
Bu haber 07 Mart 2018 - 16:55 'de eklendi ve 555 kez görüntülendi.

MİLLETİN BEKLEDİĞİ KANUN TEKLİFİ İYİ PARTİ’Lİ NURİ OKUTAN’DAN GELDİ:
TECAVÜZE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE HADIMLAŞTIRMA CEZASI
İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, cinsel taciz,
hayvanlara tecavüz, işkence ve kötü muameleye ağır ve caydırıcı cezalar öngören kanun teklifini Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne verdi.
Nuri Okutan’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5275 Sayılı Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre;
“tecavüz”, “cinsel saldırı” ve özellikle “çocuklara cinsel saldırı” ve “çocukların cinsel istismarı” suçunu
işleyenlere verilen cezalar önemli oranda ağırlaştırılıyor; kimyasal hadımlaştırma, müebbet hapis ve
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getiriliyor; bu suçu işleyenlerin zamanaşımı, hükmün açıklanmasının
geriye bırakılması, haksız tahrik ve iyi hal indirimi, denetimli serbestlik, şartlı salıverilme ve ceza indirimi
gibi imkânlardan yararlanmalarına da son veriliyor.
TECAVÜZE MÜEBBET, ÇOCUĞA TECAVÜZE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Nuri Okutan’ın teklifiyle daha önce yönetmelikle getirildiği gerekçesiyle iptal edilen ve kamuoyunda
“kimyasal hadım” olarak bilinen “cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan tıbbi tedaviye tabi
tutulma” (kimyasal hadımlaştırma) cezası, bu kez yasa hükmü haline getiriliyor.
Teklifle aynı zamanda tecavüz suçlarında müebbet hapis cezası, çocuklara tecavüz suçlarında ise
kanunlarımızdaki en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi öngörülüyor.
Okutan’ın teklifiyle ensest suçlara da ağır cezalar öngörülüyor; cinsel saldırıya yönelik “suçun
mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, cinsel
isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan tıbbi tedaviye tabi tutulmasına ve ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına hükmolunur” şeklinde ağır ve caydırıcı cezalar getiriliyor.
ŞİKÂYETE BAĞLI SUÇLAR, ARTIK ŞİKÂYET ARANMAKSIZIN SORUŞTURULACAK
Nuri Okutan, TBMM Başkanlığı’na verdiği kanun teklifinde cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı,
cinsel taciz, hayvanlara işkence, tecavüz ve kötü muamele suçlarında, suçun aynı kişiler tarafından işlenmesi
halinde getirilen cezaların daha da ağırlaştırılması öngörülürken, şikâyete bağlı bazı suçlara yönelik
soruşturma ve yargılamanın “şikâyet aranmaksızın” yapılması da kanuni bir zorunluluk haline getiriliyor.
İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın teklifiyle cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan
hüküm giyenlerin 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un sağladığı denetimli
serbestlik, ceza indirimi ve koşullu salıverilme imkânlarından yararlanmalarına da artık son veriliyor.
HAYVANLARA TECAVÜZ VE İŞKENCEYE HAPİS VE KİMYASAL HADIMLAŞTIRMA
İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın kanun teklifiyle kamuoyunda büyük infiale sebep olan
kadınlar ve çocuklara yönelik tecavüzlere ağır ve caydırıcı cezalar getirilirken, yine kamuoyunun duyarlı
olduğu hayvanlara işkence, tecavüz ve kötü muameleye de ilk kez yasayla hapis ve kimyasal hadımlaştırma
cezası getiriliyor.
Nuri Okutan’ın verdiği kanun teklifinin gerekçesinde hayvanlara tecavüz, işkence ve kötü
muameleye ilişkin olarak Kabahatler Kanunu’na istinaden düzenlenen idarî para cezaları ile hayvanlara kötü
muamelenin engellenmesinde yetersiz kalındığı ve daha müessir müeyyidelere ihtiyaç bulunduğu
belirtilerek, teklifle herhangi bir hayvanla cinsel ilişkide bulunan kişiye, cinsel isteğin azalmasını veya yok
edilmesini (kimyasal hadımlaştırma) sağlayan tıbbi tedaviye tabi tutulmasına hükmolunması ve beş yıldan
on yıla kadar hapis cezası verilmesi hükmü getirildiği belirtiliyor.

KİMYASAL HADIMLAŞTIRMAYA YASAL DAYANAK

Nuri Okutan’ın kanun teklifiyle; 5275 Sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle “cinsel isteğin azalmasını
veya yok edilmesini de kapsayabilecek tıbbi tedaviye tabi tutulmak” düzenlemesi getirilerek, kamuoyunda
bilinen adıyla kimyasal hadımlaştırma cezasının uygulanmasına yasal dayanak sağlanıyor.
Daha önce cinsel suçlarda faillere ‘kimyasal hadım’ uygulanabilmesine imkan veren yönetmelik için
Danıştay’a açılan davada durdurma kararı çıkmış, tedavi tanımının muğlak kaldığını belirten Danıştay 10.
Dairesi, vücut bütünlüğüne yönelik düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceğine karar vermişti.
İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın teklifiyle Danıştay’ın iptal gerekçesi de dikkate alınarak
5275 Sayılı Kanun’daki “tıbbi tedaviye tabi tutulmak” ibaresi “cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini
sağlayan tıbbi tedaviye tabi tutulmak” şeklinde değiştirilmekte ve kamuoyundaki adıyla kimyasal
hadımlaştırmayı da kapsayacak şekilde yasayla düzenlenmektedir.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER